Privacyverklaring


BrightVerzekeren werkt exclusief samen met Intrasurance BV. Beide bedrijven zijn volledig onafhankelijk en er is geen sprake van enig (eigendoms)belang.

In deze privacyverklaring lees je welke gegevens Intrasurance BV / BrightVerzekeren van je verwerkt en waarom Intrasurance BV / BrightVerzekeren dit doet.

Intrasurance BV / BrightVerzekeren respecteert je privacy en doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we jouw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we je persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nader uitgewerkt voor banken en verzekeraars, lees hierover meer op www.verbondvanverzekeraars.nl en www.nvb.nl.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Intrasurance BV / BrightVerzekeren, zoals beschreven in Afdeling 4 van de AVG. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen Intrasurance BV / BrightVerzekeren in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. Je kunt de functionaris een vraag stellen via privacy@intrasurance.nl.

De privacyverklaring van Intrasurance BV / BrightVerzekeren kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. Deze privacyverklaring is op 15-05-2018 het laatst gewijzigd. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Wat komt er in deze privacyverklaring aan bod?

  1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
  2. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
  3. Uitleg en opbouw van deze privacyverklaring
  4. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
  5. Verstrekking van jouw gegevens aan derden
  6. Beveiliging en fraudebestrijding
  7. Je rechten


1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

De privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Intrasurance BV / BrightVerzekeren verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en gebruikers van haar website, apps en andere diensten.


2. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Binnen de Intrasurance groep zijn zowel Intrasurance BV gevestigd te ‘s-Hertogenbosch aan het Pettelaarpark 80 (5216PP) als BrightVerzekeren gevestid te Medemblik aan Turfhoek 16 (1671 EA), aangewezen als de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens.

Intrasurance BV / BrightVerzekeren is daarom de mede-verantwoordelijke en je aanspreekpunt voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen. In sommige gevallen delen we je gegevens met derden. Met al deze derden hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten waarin afspraken staan die ervoor zorgen dat deze derden volgens de AVG met uw persoonsgegevens omgaan.


3. Uitleg en opbouw van deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens Intrasurance BV / BrightVerzekeren in dit kader van je verwerkt en voor welke doeleinden we dat doen. Ook leggen we in deze privacyverklaring uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Onderaan deze privacyverklaring geven wij in artikel 7 aan hoe u jouw nieuwe rechten in het kader van de AVG kunt uitoefenen.


4. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Om je contract uit te voeren hebben wij van jou persoonsgegevens nodig. Hieronder geven wij de diverse verwerkingen aan die wij uitvoeren en de reden hiervan. Je kunt bezwaar maken tegen deze verwerkingen. Het gevolg voor de verwerkingen in artikel 4.1.1 t/m 4.3.4, 4.5.1 en 4.5.3, is dat wij geen uitvoering kunnen geven aan het contract wat je met ons heeft gesloten.


4.1 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van je overeenkomsten met ons

Als je klant van ons wordt verwerken we je gegevens voor de volgende doelen:


4.1.1 Om je aanvraag te beoordelen, het financieel product of dienst af te sluiten en uit te voeren

Wat houdt dit doel in?

Producten en diensten kan je via de website van BrightVerzekeren.nl afsluiten. Wanneer wij je aanvraag ontvangen, verwerken wij je gegevens om het product of dienst te kunnen afsluiten en administreren.

Na ontvangst van jouw aanvraag zullen we je aanvraag beoordelen. We doen dit op basis van de gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt.

Sommige financiële producten en diensten kan je alleen ontvangen nadat je ons informatie hebt gegeven over een eventueel strafrechtelijk verleden. Wij vragen alleen naar gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag. In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij Stichting CIS. Ook kunnen wij je gegevens vastleggen in de databank van Stichting CIS.

Als je aanvraag akkoord is, dan sturen we je de verzekeringsdocumentatie toe.

Intrasurance BV / BrightVerzekeren informeert je over belangrijke ontwikkelingen voor het uitvoeren van jouw contract. Je ontvangt informatie digitaal via de mail alsmede in je "Mijn Account", je kunt niet kiezen voor informatie per post.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken gegevens zoals uw NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens (zoals uw IBAN-nummer en of je gekozen hebt voor een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso), kenteken en indien nodig je strafrechtelijke gegevens en gezondheidsgegevens.


4.1.2 Je "Mijn account"

Wat houdt dit doel in?

Als je klant bent kan je gebruik maken van het "Mijn Account" van Intrasurance BV / BrightVerzekeren. We gebruiken de informatie die je verstrekt om je account te beheren. je kunt hier zeer eenvoudig je gegevens wijzigen, je verzekeringen beheren, een schade melden, documenten en mails inzien en doorgaan met opgeslagen premieberekeningen. Je logt in op uw "Mijn Account" via de website van BrightVerzekeren.nl.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we je inloggegevens van je Intrasurance BV / BrightVerzekeren account (je inlognaam en wachtwoord), je persoonlijke gegevens zoals je NAW-gegevens, de specificaties van de producten en diensten die je bij Intrasurance BV / BrightVerzekeren afgenomen hebt, gegevens over schademeldingen die je doorgegeven hebt, eventuele wijzigingen die je in je gegevens doorvoert en andere gegevens die je ons in dit verband verstrekt.


4.1.3 Om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je een verzekering afgesloten hebt, sturen we je per e-mail facturen voor de premie. Wanneer je premie op onze rekening bijgeschreven is, administreren we dat je uw premie hebt betaald .

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we je NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie. Ook verwerken we voor dit doel je basispremie, eventuele premies voor aanvullende dekkingen en premiekorting.


4.2 Om je claim of schade af te handelen

Wanneer je een claim hebt of een schade wilt melden, verwerken we je gegevens om de claim of schade te administreren en om te bepalen of de claim of de schade voor uitkering in aanmerking komt. We verwerken je gegevens in dit kader.

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je een claim in wilt dienen, betrokken was bij een ongeluk of op andere wijze schade hebt geleden, kan je dat via het online formulier "schade melden" aangeven. We verwerken dan je gegevens om de claim of schade te administreren en om te bepalen of deze voor vergoeding in aanmerking komt.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We verwerken voor dit doel het online ingevulde formulier "schade melden". Hierop staan je NAW-gegevens, polisnummer, contactgegevens, een omschrijving van wat er is gebeurd en uw ingevulde schadeformulier. Daarnaast verwerken we je verzekeringsgegevens.

Ook zijn er schades waarvoor we je moeten vragen naar gegevens omtrent gezondheid, bijvoorbeeld als je letsel hebt opgelopen of als gevolg van ziekte een reis annuleert. Als wij gegevens van een arts of behandelaar nodig hebben zal dit in behandeling worden genomen door een medisch adviseur vanuit onze volmachtgevers. Deze medisch adviseur zal altijd eerst je toestemming vragen. De medisch adviseur zal aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. De medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de gegevens over je gezondheid. De medisch adviseurs zullen enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden, medische gegevens opvragen. De medisch adviseurs zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim.


4.3 Om contact met je te onderhouden en je vragen te kunnen beantwoorden

Wij bieden je graag een goede service. Hierbij hoort ook dat we je snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als je contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. Ook houden we je als klant op de hoogte van administratieve en relevante informatie omtrent de verzekeringen die je bij ons hebt lopen. In dit verband verwerken we je gegevens voor de volgende doelen:


4.3.1 Om je vragen en klachten te kunnen behandelen

Wat houdt dit doel in?

Je kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de BrightVerzekeren website, per e-mail, chat, social media en/of telefoon) benaderen met vragen of klachten. Als je contact met ons opneemt zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te beantwoorden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je naam, contactgegevens, correspondentie met Intrasurance BV / BrightVerzekeren over je vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig zijn om je vraag te beantwoorden.


4.3.2 Om je te herinneren aan je premieberekening

Wat houdt dit doel in?

Als je een verzekeringsaanvraag nog niet voltooid heb, kunnen we je een e-mail sturen met een herinnering om verder te gaan met je aanvraag. Deze extra dienst kan voordelen voor je hebben, omdat je jouw aanvraag kunt voltooien zonder opnieuw de verzekering te hoeven zoeken of weer je gegevens in te moeten vullen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel bewaren wij alle gegevens die je tot op het moment van verlaten van de verzekeringsaanvraag ingevuld hebt.


4.3.3 Om je om feedback of een beoordeling te vragen

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten kunnen we je een enquête sturen of je uitnodigen om een beoordeling achter te laten over je ervaring met Intrasurance BV / BrightVerzekeren. Wil je deze niet meer ontvangen? Dan kan je je eenvoudig onderaan de e-mail afmelden voor dit type e-mails door op ‘E-mail voorkeuren aanpassen’ te klikken en vervolgens het e-mail type ‘Feedback’ uit te vinken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel gebruiken we je contactgegevens zoals je e-mailadres en de gegevens die nodig zijn om het doel, in dit geval het geven van een beoordeling of het invullen van een enquete, te kunnen voltooien.


4.3.4 Om je overige productgerelateerde en administratieve berichten te sturen

Wat houdt dit doel in?

We kunnen je ook andere berichten sturen die gerelateerd zijn aan je verzekeringen, zoals hoe je contact met ons opneemt als je hulp nodig heeft, en andere noodzakelijke informatie of informatie waarvan we denken dat het nuttig voor je kan zijn bij het beheren van jouw verzekeringen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel gebruiken we de gegevens die je als klant aan ons verstrekt hebt en die je terug kunt vinden in uw "Mijn Account".


4.3.5 Het opnemen van telefoongesprekken

Wat houdt dit doel in?

Als je jouw telefoonnummer achterlaat in de eerste stap van een premieberekening, dan kan het zijn dat onze partner je belt naar aanleiding van de aanvraag. Dit veld is niet verplicht, dus je kunt er zelf voor kiezen of je dit wilt. Wanneer zij telefonisch contact met je opnemen, dan kunnen zij het telefoongesprek opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken heb je het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerkt onze partner opnames van telefoongesprekken.


4.4 E-mailcommunicatie

Wij sturen je graag per mail nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen om je van dienst te kunnen zijn en je te helpen bij het maken van de juiste keuzes indien je een product of dienst af wilt sluiten. Wij gebruiken in dit verband je gegevens voor de volgende doeleinden:


4.4.1 Sturen van onder andere relevante nieuwsbrieven, updates en aanbiedingen

Als je klant van ons bent kunnen wij je via post, e-mail of telefoon benaderen met nieuwsbrieven en aanbiedingen. We kunnen je dan service verlenen en sturen je aanbiedingen of informatie over de producten en diensten van Intrasurance BV / BrightVerzekeren. Wil je geen e-mails meer ontvangen? Dan kan je jezelf eenvoudig afmelden van alle e-mailcommunicatie via je "Mijn Account". Ook kan je op ieder moment je e-mailvoorkeuren aanpassen door onderaan de e-mail op "Email voorkeuren" te klikken. Je kunt dan instellen welke type e-mails je wel of niet wilt ontvangen.

Ben je geen klant van Intrasurance BV / BrightVerzekeren maar ontvang je wel een e-mail? Dan heb je jezelf daarvoor aangemeld op of buiten onze website. Ook dan kan je jezelf eenvoudig voor alle marketing e-mailcommunicatie afmelden door onderaan de e-mail te klikken op "schrijf uzelf uit van alle e-mail communicatie". Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer in uw mailbox.

Wat houdt dit doel in?

We verwerken je contactgegevens om je relevante e-mails zoals nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen toe te sturen. Indien je deze e-mails niet meer wenst te ontvangen dan kan je jezelf uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven wijze. Je kunt verder je instellingen voor de nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen wijzigen via uw "Mijn Account".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we je inschrijving voor de nieuwsbrief, je contactgegevens (zoals je e-mailadres) en eventueel andere gegevens die je aan ons hebt verstrekt om de e-mails relevanter en persoonlijker te maken.


4.5 Communicatie via social media

Intrasurance BV / BrightVerzekeren is actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Whatsapp en Pinterest. Als je via social media contact opneemt met Intrasurance BV / BrightVerzekeren, verwerken we je gegevens voor de volgende doelen:


4.5.1 Om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden

Je junt op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over je persoonlijke situatie. Als je Intrasurance BV / BrightVerzekeren benadert via onze social media-pagina’s kan Intrasurance BV / BrightVerzekeren de gegevens die je aan ons verstrekt verzamelen. Denk hierbij aan je (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die je in je vraag aan ons met ons meedeelt.

Om te kunnen reageren op je berichten vragen we u je persoonsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Op deze wijze controleren wij of we met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen wij zorg voor de veiligheid van je gegevens. Als je gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen wij je e-mailen of telefonisch benaderen.

Wij wijzen je erop dat er veiligere methodes zijn om met Intrasurance BV / BrightVerzekeren te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch of via een emailbericht.


4.5.2 Acties via social media

Als je deelneemt aan acties op de social media-pagina’s van Intrasurance BV / BrightVerzekeren verwerken we je contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Je contactgegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als wij je gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten vragen wij daar vooraf toestemming voor. Voor de details per actie verwijzen wij je naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.


4.5.3 Online conversaties over Intrasurance BV / BrightVerzekeren

Het gebeurt wel eens dat er over Intrasurance BV / BrightVerzekeren wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in je mening over Intrasurance BV / BrightVerzekeren. Op deze manier kunnen wij je in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat je een vraag hebt, dan gaan wij graag met je in gesprek.


4.6 Uw keuze: Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op onze website en websites van derden (inclusief sites van sociale media)

4.6.1 Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op onze website en websites van derden (inclusief sites van sociale media).

Wanneer je bij het betreden van de website ervoor kiest marketingcookies en pixels (verder “cookies”) te laten plaatsen, dan verwerken wij je gegevens om je op onze eigen, maar ook andere websites, informatie en advertenties te laten zien aansluitend bij je interesses en voorkeuren.

Wat houdt dit doel in?

Wij willen zo relevant mogelijk voor je zijn en proberen onze website, mails en advertenties die we tonen op websites van derden aan te passen aan uw behoeften en voorkeuren. Dit kunnen wij doen door bij het betreden van de website marketingcookies te plaatsen, mits je hiervoor actief je toestemming gaf door op "Akkoord" te klikken. Wij verzamelen dan via cookies gegevens over bijvoorbeeld de wijze waarop je de website gebruikt, naar welke inhoud je kijkt en gegevens die je achterlaat op onze website. Vanaf het moment dat je hebt ingelogd in je "Mijn Account", combineren wij de reeds verzamelde gegevens via de cookies met de gegevens die van je bekend zijn in je "Mijn Account" (mits je klant bij ons bent). Als je al klant van ons bent en op de website interesse toont in specifieke producten of diensten, dan kunnen wij je telefonisch of per email benaderen voor meer informatie of jeeen relevante aanbieding bieden. Wij analyseren je gegevens om op onze website en externe websites zoals social media platforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren. Meer over cookies en gepersonaliseerde inhoud en advertenties lees je in ons cookiebeleid. Het belangrijkste voor jou: je kunt altijd via cookie-instellingen je voorkeuren en instellingen wijzigen. Hoe je dit doet lees je ook in ons cookiebeleid.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je inloggegevens, gegevens die je achterlaat op de website, je klik- en surfgedrag, IP-adres als ook de gegevens die bekend zijn in je "Mijn Account", zoals je productbezit, adres, klantnummer en geboortedatum.


4.7 Trendanalyse en webanalyse

Intrasurance BV / BrightVerzekeren doet op basis van geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij je gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren. Daarnaast verzamelt Intrasurance BV / BrightVerzekeren geaggregeerde data voor analyses van websitegedrag, om met de uitkomsten de website verder te verbeteren.

Wat houdt dit doel in?

Intrasurance BV / BrightVerzekeren voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij je ons hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op jou zijn gericht. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden. Hetzelfde geldt voor de webanalyses die we uitvoeren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken voor de trendanalyses gegevens zoals premies en schadelast. Voor de webanalyses verzamelen we gegevens over websitebezoekers zoals gemiddelde leeftijd, geslacht, interesses, gebruikte apparaten (desktop, tablet of mobiel), merk van mobiele apparaten, etc en gegevens over transacties die zijn gedaan op de site zoals transactie id's, premies en aantallen. Voor de trendanalyses en webanalyses gebruiken wij deze gegevens slechts op geaggregeerde basis. Dit betekent dat we totalen en gemiddelden zien en je niet als individueel persoon kunnen herkennen en/of analyseren.

Wil je dat je (geanonimiseerde) surfgedrag niet meegenomen wordt in de geaggregeerde webanalyses die we doen? Dan heb je verschillende opties. In ons cookiebeleid lees je daar meer over.


4.8 Het raadplegen van gegevens in CIS-databank

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij je gegevens en leggen wij je gegevens vast in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag (Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag). De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting CIS is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS onderling informatie uitwisselen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.


5. Verstrekking van uw gegevens aan derden

Intrasurance BV / BrightVerzekeren schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Intrasurance BV / BrightVerzekeren de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uitsluitend indien Intrasurance BV / BrightVerzekeren hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrasurance BV / BrightVerzekeren kan je gegevens verstrekken aan zakelijke partner(s), zoals een bemiddelaar, die je adviseert of bemiddelt tussen jou en Intrasurance BV / BrightVerzekeren, en (her)verzekeraars. Met al deze derden hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met afspraken die ervoor zorgen dat deze derden volgens de AVG met je persoonsgegevens omgaan.


5.1 Uitwisseling van je persoonsgegevens binnen de Intrasurance Groep

Als je klant bent van Intrasurance BV / BrightVerzekeren, wisselen we je persoonsgegevens binnen de Intrasurance Groep uit tussen ondernemingen die werken onder de naam Intrasurance BV / BrightVerzekeren. Dit doen wij voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen of te bestrijden. Maar ook voor administratieve doelen en om een totaal overzicht te hebben van de producten en diensten die je bij Intrasurance BV / BrightVerzekeren hebt. Wij kunnen je dan beter helpen als je ons belt of mailt. Ook kunnen we een ander product of andere dienst aanbieden als er een bepaalde gebeurtenis in jouw leven is. Wij bieden je ook graag een totaalpakket aan diensten en producten.


6. Beveiliging en fraudebestrijding

Intrasurance BV / BrightVerzekeren heeft adequate maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt Intrasurance BV / BrightVerzekeren je gegevens om fraude te bestrijden. Wij verwerken je gegevens in verband hiermee voor de volgende doelen:


6.1 Beveiliging

Intrasurance BV / BrightVerzekeren gaat zorgvuldig om met je gegevens. Intrasurance BV / BrightVerzekeren heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren je ook zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en je inloggegevens, persoonsgegevens en polisnummers niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij je jouw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van Intrasurance BV / BrightVerzekeren verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege je privacy en veiligheid.


6.2 Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen

Wat houdt dit doel in?

We verwerken je gegevens in dit verband voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen de financiële sector, zowel in het belang van onze klanten, onze medewerkers, onze organisatie als voor andere financiële instellingen buiten onze organisatie.

In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik houden wij ons bij het verwerken van je gegevens ook aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken gegevens zoals je contactgegevens en gegevens met betrekking tot vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen.


7. Je rechten

7.1 Vragen en verzoeken om inzage, correctie

Via je "Mijn Account" kan je op ieder moment zelf je persoonsgegevens inzien en deze (laten) corrigeren. Wil je weten of alle gegevens die Intrasurance BV / BrightVerzekeren van je heeft ook juist zijn? Dan kan je daar navraag naar doen. Binnen drie weken leveren wij een overzicht van je gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

J kunt bij ons een verzoek hiertoe via de mail indienen onder bijvoeging van een kopie van je legitimatiebewijs op onderstaand adres: privacy@intrasurance.nl

LET OP: je dient hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) alsmede de foto zwart te maken of af te dekken. Dit om identiteitsfraude te voorkomen. Een handige app hiervoor is KopieID van de Rijksoverheid. De meeste van je gegevens kan je ook direct inzien via uw "Mijn Account".


7.2. Recht op verzet tegen profilering, recht op beperking van verwerking

Indien je geen marketinguitingen van Intrasurance BV / BrightVerzekeren wenst te ontvangen kan je ons een mailbericht sturen met het verzoek daartoe op privacy@intrasurance.nl. Wij zullen dan geen marketinguitingen meer aan je versturen.

Ook indien je, om wat voor reden dan ook, beperking van de verwerking wenst, kan je een verzoek hiertoe indienen via een mailbericht onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs op onderstaand adres: privacy@intrasurance.nl. Geef hierbij duidelijk aan wat je van ons verwacht en wat de reden is dat je vraagt om beperking van de verwerking. Je kunt dan binnen drie weken een inhoudelijke reactie verwachten.

LET OP: je dient hierbij je Burgerservicenummer (BSN) alsmede de foto zwart te maken of af te dekken. Dit om identiteitsfraude te voorkomen. Een handige app hiervoor is KopieID van de Rijksoverheid.


7.3. Recht op overdraagbaarheid

Indien je wenst dat wij persoonsgegevens (zoals polisgegevens) die wij van je hebben doorsturen naar een door jou gewenste partij dan kan je hiervoor een verzoek indienen via de mail onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs op privacy@intrasurance.nl. In dit mailbericht dien je aan te geven welke informatie naar welke partij moet worden doorgestuurd en in welk formaat. Wij zullen je verzoek dan binnen drie weken verwerken en je hierover informeren.

LET OP: je dient hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) alsmede de foto zwart te maken of af te dekken. Dit om identiteitsfraude te voorkomen. Een handige app hiervoor is KopieID van de Rijksoverheid.

Indien het enkel gaat om de polisgegevens dan kan je in je "Mijn Account" zelf in PDF-formaat uw polissen downloaden. Deze polissen kan je vervolgens sturen naar de gewenste partij.


7.4. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Wij verwerken zo veel mogelijk verzekeringsaanvragen volledig geautomatiseerd. Ben je het niet eens met deze automatische verwerking dan kan je ons dit laten weten onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs op privacy@intrasurance.nl. Wij zullen dan een acceptant naar je aanvraag laten kijken en bij je op de zaak terugkomen.

LET OP: je dient hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) alsmede de foto zwart te maken of af te dekken. Dit om identiteitsfraude te voorkomen. Een handige app hiervoor is KopieID van de Rijksoverheid.


7.5. Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid)

Je hebt het recht om vergeten te worden. Wij hebben echter te maken met wettelijk verplichte bewaartermijnen. Vanaf het moment dat je je polis bij ons opzegt gaan deze bewaartermijnen lopen. Als de bewaartermijnen zijn verstreken worden al je gegevens automatisch volledig en permanent uit ons systeem verwijderd. Wij hanteren hiervoor de fiscale bewaartermijn van 10 jaar (voor digitale dienstverlening). Voor specifieke gegevens kunnen andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Wij bewaren gegevens enkel zolang de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van je offerte, polis of schade.

Indien je toch een verzoek wenst te doen om vergeten te worden kan je dit doen via privacy@intrasurance.nl onder bijvoeging van een kopie van je legitimatiebewijs.

LET OP: je dient hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) alsmede de foto zwart te maken of af te dekken. Dit om identiteitsfraude te voorkomen. Een handige app hiervoor is KopieID van de Rijksoverheid.

Aanvullende Privacyverklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van relevante veelal persoonlijke informatie.

Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als één van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1 -Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en ons (bijvoorbeeld voor het adviseren over en bemiddelen van financiële producten);

2 - Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten;

3 - Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);

4 - Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor of te informeren over onze producten en diensten, kan je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Je verzoeken en verzet kan worden verzonden via onze contactpagina.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

" Ik heb er alle vertrouwen in dat ze goed omgaan met mijn persoonlijke gegevens. Dat blijkt wel uit de uitvoerige Privacyverklaring. "